Logo ConnAct Klein2

1ODTH    1oesterbank4    1DeLijn    1Corelio    1BP  1Bombardier    AgoLogo    VIALogo

Kracht-Project

Het Kracht-project wordt mogelijk gemaakt door het agentschap ondernemen en VIA.

Het KRACHT-project verbindt in haar activiteiten twee op het eerste zicht onafhankelijke vaststellingen. Langs de éne kant dreigen demografische en economische ontwikkelingen de komende jaren tot een alsmaar nijpendere personeelsschaarste te leiden in tal van sectoren. Langs de andere kant is het zo dat grote groepen precaire arbeidskrachten moeilijk hun weg vinden naar een duurzame en waardevolle job. Door het arbeidspotentieel dat kansengroepen aanbieden beter te benutten kan aan het probleem van personeelsschaarste in tal van sectoren tegemoet gekomen worden. De sleutel hiertoe ligt op het niveau van ketensamenwerking. Centraal in het KRACHT-project staat de overtuiging dat een intelligente toeleverketen niet enkel steunt op hooggeschoolde werknemers, maar net ook een waardevolle productieve plaats weet te bieden aan kansengroepen.  Door ketens te gaan herontwerpen, rekening houdend met de waardevolle bijdrage van organisaties die kansengroepen tewerkstellen, wil het KRACHT-project terzelfdertijd een industriële innovatie-agenda en een agenda van sociale integratie realiseren. Naast het ontwikkelen van een breed toepasbaar instrumentarium voor het herontwerp van ketens, wordt in elke fase van het KRACHT-project een inventaris gemaakt van blokkerende randvoorwaarden op institutioneel vlak, en op vlak van infrastructuur. 

Kracht-project op het Nieuw Industrieel Beleid: start van het strategisch leerplatform

Powered by

Presentation EECS

KRACHT & Network on the same boat

Presentation KRACHT: Stadsdistributie

Duurzame netwerken, de KRACHT van de toekomst