Logo ConnAct Klein2

1ODTH    1oesterbank4    1DeLijn    1Corelio    1BP  1Bombardier    AgoLogo    VIALogo

 

Fabriek van de Toekomst / ConnAct / KRACHT / De Oesterbank

Samenwerking in meerwaardeketens: een innovatieproject van het Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen

25 april 2013

In aanwezigheid van minister-president Peeters en met werkbezoek aan De Oesterbank

De vzw ConnAct, recent opgericht door een aantal organisatie-experten, gaf met haar project KRACHT gevolg aan de oproep van ‘Fabriek van de Toekomst’. Het is één van de 26 projecten die werden geselecteerd binnen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering.. KRACHT staat voor “Keten Redesign: Activeren en Cocreëren door Herontwerp van Toeleverketens”. Het project licht dit en volgend jaar vijf meerwaardeketens van bedrijven door. ConnAct gaat na wat de knelpunten en mogelijkheden zijn van samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan ketens. De uiteindelijke ambitie van het project is een verbetering van de kwaliteit van het productieproces en van jobs. ConnAct wil met KRACHT ook nagaan hoe het de mogelijkheden van kansengroepen kan vergroten om in dit proces te participeren.  KRACHT brengt de organisaties en bedrijven in de ketens – maar ook tussen de ketens – samen, het bevraagt ze en daagt ze uit om samen innovatieve oplossingen te vinden voor hun samenwerking en co-creatie.

In 2012 lanceerde minister-president Peeters een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB). De economische pijler van het NIB focust op de ‘Fabriek van de Toekomst’. Dat is de spil van een nieuw productiviteitsoffensief dat de competitiviteit van onze economie moet versterken. Het offensief vereist dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid gaan samenwerken in waardeketens en clusters. Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister van Economie, heeft in dit verband 8,4 miljoen euro steun toegekend aan projecten die de transformatie naar de ‘Fabriek van de toekomst’ stimuleren.  De projecten werden ingediend door sectorfederaties, inter-professionele organisaties en bedrijfsgroeperingen. De steun werd toegekend aan 26 projecten die de transformatie van de bestaande industriële activiteiten stimuleren en voorbereiden. De projecten moeten aandacht hebben voor clustervorming, open productie en ketensamenwerking. Het project KRACHT van de vzw ConnAct is één van de geselecteerde projecten.


De persvoorstelling van KRACHT vond plaats op 25 april in De Oesterbank, een beschutte werkplaats in Oostende. In één van de ketens die het project Kracht onder de loep neemt, speelt De Oesterbank namelijk een belangrijke rol. De Oesterbank fungeert als industriële toeleverancier in een aantal productieprocessen van multinationale bedrijven. Met 400 enthousiaste medewerkers, van wie 90% ver van de arbeidsmarkt afstond, en afdelingen in Oostende en Nieuwpoort, slaagt de Oesterbank er in haar klanten binnen het Just-In-Time principe te bevoorraden. Ze stellen tijdens de persontmoeting hun productieproces voor dat  gekenmerkt wordt door arbeidsorganisatie en zelfsturende teams.

Minister-president Kris Peeters:“Door de transformatie naar de Fabriek van de Toekomst te stimuleren, willen we binnen het Nieuw Industrieel Beleid de competitiviteit van onze industrie versterken. Dat doen we aan de hand van concrete acties die tot een productiviteitsoffensief moeten leiden.  De industriële productie in Vlaanderen moet concurreren in een geglobaliseerde economie. Dat kan maar op een duurzame manier gebeuren  als we onze productiemiddelen slimmer inzetten.  Dat wil zeggen top-procestechnologieën, maar ook innovatieve arbeidsorganisaties en samenwerking over de muren van de fabriek heen. Het KRACHT-project van de vzw Connact doet precies dat.” 

De Oesterbank toont hoe de inschakeling van kansengroepen via o.a. beschutte werkplaatsen zorgt voor een moderne en competitieve productieorganisatie. De Fabriek van de Toekomst is dus niet enkel een innovatieve en productieve fabriek, maar ook een fabriek die iedereen kansen geeft en de competenties van kansengroepen gepast valoriseert.”

Kris Peeters ConnAct

Powered by