Logo ConnAct Klein2

1ODTH    1oesterbank4    1DeLijn    1Corelio    1BP  1Bombardier    AgoLogo    VIALogo

Slotevent KRACHT
 
Het KRACHT project is een initiatief van vzw ConnAct die als doel heeft het verbinden en ondersteunen van organisaties naar een meer duurzame samenwerking, zowel op het economische, ecologisch als sociale niveau (Meer info kan je terugvinden op www.connact.be).
 
Gesteund door toenmalig Vlaams Minister-President Kris Peeters, werd 3 jaar geleden het KRACHT project gelanceerd binnen het Nieuw Industrieel Beleid.
 
KRACHT nam vijf meerwaardeketens onder de loupe om doorheen een betere onderlinge afstemming een duurzame tewerkstelling (vooral van kansengroepen) te borgen.
Het KRACHT project toont de kracht aan van een gestructureerde samenwerking tussen lokale overheden enerzijds en innovatieve ondernemingen anderzijds. Gezamenlijke en geïntegreerde projecten realiseren doelstellingen die elke partner afzonderlijk individueel niet kan waarmaken.
 
Dat duurzaam en economisch ondernemen perfect samen gaan met mobiliteit en leefbaarheid, en elkaar zelfs kunnen versterken, bewijst het meest recente implementatieproject ECOkoeriers Mechelen, ontstaan uit het KRACHT project.
 
Het logistiek bedrijf ODTH maakte deel uit van één van de onderzochte ketens en heeft na deelname aan de KRACHT sessies een samenwerkingsverband opgezet met  Stad Mechelen en BubblePost om samen een duurzame stadsdistributie te voorzien in Mechelen.  Door samen dezelfde overkoepelende waarden en doelstellingen te onderschrijven en samenwerkingen aan te gaan met private, commerciële partijen zoals ODTH en BubblePost, krijgt een stad als drijvende krachtmeer realiserend vermogen.
 
ConnAct KRACHT Aftermovie
 

 

Powered by