The time is 05:32:13pm

ConnAct verbindt en ondersteunt organisaties.

ConnAct VZW connActeert bestaande sociale en duurzame projecten / VZW’s met nieuwe initiatieven vanuit de locatie “Magi©plant” (standsrand Mechelen) als benchmarkproject binnen Vlaanderen en als finale doelstellingen om verder uit te rollen binnen de BNL en Europa.

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Over ConnAct

ConnAct VZW is reeds jaren actief met het welzijn – en tewerkstellingsplatform “WerKans” en ontwikkelt aanbod op maat voor mensen die moeilijk werk vinden door hen opleiding en individuele begeleiding aan te bieden via leerwerknemen.

Naast het “WerKans” platform heeft de ConnAct VZW in 2022 een nieuw welzijn – en tewerkstellingsplatform opgestart, nl. “JobSTER” en focust zicht hier op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, maw. jongeren die de verbinding met zichzelf en de maatschappij kwijt zijn.
Als 3de platform zal in 2023 “OpnieuWerk” opgestart worden en zal zich focussen op mensen (mama’s, papa’s, …) dewelke lange tijd (bewust) niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt en moeilijkheden ondervinden om opnieuw te solliciteren.

Op deze manier wil ConnAct zowel de positie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt versterken als voldoen aan de schaarste op diezelfde arbeidsmarkt als inzetten op het welzijn van deze doelgroepen. Om dit te realiseren werd de Magi©plant site als thuisbasis voor (1) welzijn- en (2) ambachtelijke tewerkstellingsplatform = “jobcarrousel” ontworpen. De Magi©plant bevindt zich aan de stadsrand in Mechelen.

Voor de opschaling van ons project “Magi©Plant” is er steeds nood aan :

– Financiële steun (extra ondersteuning organisatie, werkmiddelen, … )

– Niet-financiële steun (zichtbaarheid, bereikbaarheid, branding, …)

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Onze missie en visie

Waar we bij ConnAct voor staan.

“ConnActeren” = verbinden van initiatieven & organisaties met jongeren & volwassenen (dewelke zeer moeilijk bereikbaar zijn) om hen zodoende op weg te helpen in hun zoektocht via zowel welzijn ondersteuning als een jobcarrousel opleiding on-site / off-site.

“Bouwen en opzetten van een circulaire HUB als uitvalsbasis voor organisaties en projecten die verbindend zijn voor jongeren en natuur waar ingezet wordt op sociale inclusie, circulaire productieprojecten en laagdrempelige tewerkstelling, of een combinatie ervan.”

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Ambitie en doelstellingen

Wij willen mensen binnen de provincie Antwerpen met afstand tot de arbeidsmarkt, zonder enig netwerk of vangnet, met beperkende randvoorwaarden (mobiliteit, precaire thuissituatie, verblijfspapieren, … ) die de verbinding met zichzelf en de maatschappij kwijt zijn op een laagdrempelige manier dichter bij zichzelf brengen en aan de hand van de activiteiten ‘on site’ zowel met focus op (1) welzijn als (2) job oriëntatie tot (3) een job offer begeleiden bij een regulier bedrijf uit de regio.

ConnAct VZW wil met het “Magi©plant” project zowel de positie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt versterken als voldoen aan de schaarste op diezelfde arbeidsmarkt en inzetten op het welzijn van de desbetreffende doelgroepen. Om dit te realiseren werd de Magi©plant (stadsrand van Mechelen) site als thuisbasis opgezet voor :

– Welzijn

– Ontwikkeling en Opleiding

– (ambachtelijke) Tewerkstelling = “jobcarrousel”

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

3 doelgroepen

ConnAct VZW is reeds jaren actief met het welzijn – en tewerkstellingsplatform “WerKans” en ontwikkelt aanbod op maat voor mensen die moeilijk werk vinden door hen opleiding en individuele begeleiding aan te bieden via leerwerknemen.

Naast het “WerKans” platform heeft de ConnAct VZW in 2022 een nieuw welzijn – en tewerkstellingsplatform opgestart, nl. “JobSTER” en focust zicht hier op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, maw. jongeren die de verbinding met zichzelf en de maatschappij kwijt zijn.

Als 3de platform zal in 2023 “OpnieuWerk” opgestart worden en zal zich focussen op mensen (mama’s, papa’s, …) dewelke lange tijd (bewust) niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt en moeilijkheden ondervinden om opnieuw te solliciteren.

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Stappen van Connact

Het stappenplan bestaat uit 4 grote pijlers. Binnen de eerste pijler richten we ons tot het wervingsproces en trachten we via allerlei kanalen (VDAB, gemeenten, sociale huizen, …) kandidaten tot bij ons te krijgen.

Hier start ons traject in laagdrempelige begeleiding. Tijdens het selectieproces bekijken we samen de mogelijkheden naar opdrachten en worden er afspraken gemaakt dat finaal zal leiden tot het ondertekenen

van een samenwerkingsoveréénkomst. Stap 3 betekent actie, hier maken we actieplannen dewelke de opleiding(en) zal ondersteunen en hebben we voldoende oog voor coaching. Dit laatste in de brede zin,

nl. ook buiten de werkuren naar ondersteuning zoeken naar huisvesting, etc … Dit ganse proces evolueert dan in een finale evaluatie en bekijken we samen de mogelijkheden om de samenwerking eventueel

verder zetten binnen de activiteiten van de VZW ofwel begeleiden we de kandidaten in de zoektocht naar een externe werkplek.

 

The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Kunnen wij jou helpen?

Kunnen we jou helpen stuur ons dan snel een berichtje of ken je iemand die ons kan helpen voor de verdere opschaling van ons project
“Magi©Plant” geef dan zeker onze contactgegevens door om ondersteuning te bieden op vlak van :
– Financiële steun (extra ondersteuning organisatie, werkmiddelen, … )
– Niet-financiële steun (zichtbaarheid, bereikbaarheid, branding, …)

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
The time is 05:32:13pmThe time is 05:32:13pm

Ontdek onze leuke projecten

Onderaan vind je een overzicht van onze projecten terug.

The time is 05:32:13pm